Dăm Bông

Sản xuất bởi: Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Nam Á

Địa chỉ: 194/27 Nguyễn Văn Tăng Phường Long Thạnh Mỹ Quận 9