Thịt Nguội

Sản xuất bởi: Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Đông Nam Á
Địa chỉ: 194/27 Nguyễn Văn Tăng, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9