Showing all 6 results

Giò chả

Chả lụa

Giò chả

Chả lụa 1KG

Giò chả

Chả lụa 500G

Giò chả

Giò Thủ 1KG

Giò chả

Giò Thủ 500g

Giò chả

Xúc xích tỏi